คุณสมบัติ

เกียรติยศองค์กร

หน่วยสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เซินเจิ้น

หน่วยสมาชิกอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เซินเจิ้นระดับ 5A

ใบรับรองผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

หน่วยสมาชิกของ Guangdong Internet of Things Association

หน่วยสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมการขนส่งอัจฉริยะเซินเจิ้น

先进证书)

องค์กรขั้นสูงของเซินเจิ้นในการผลิตความปลอดภัย

คุณสมบัติ

ISO9001:2015

ใบรับรอง CCC

ใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การรับรอง ROHS

ใบรับรองการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์